Protetyka

Zegarmistrzowska precyzja i najwyższa estetyka pozwalają na odbudowę zniszczonych zębów, uzupełnienie pojedynczych braków, lub całego łuku.

 

- korony porcelanowe (metalowe licowane porcelaną, na tlenku cyrkonu, pełnoceramiczne)
- mosty (metalowe licowane porcelaną, na tlenku cyrkonu, pełnoceramiczne)
- mosty adhezyjne na włóknie szklanym
- wkłady koronowo-korzeniowe (metalowe oraz z włókna szklanego)
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe
- protezy bezklamrowe (na zasuwach lub zatrzaskach)
- natychmiastowa naprawa protez

Zapoznaj się z cennikiem