Opłata rezerwacyjna

W Klinice Maxdent od Pacjentów pierwszorazowych pobierana jest opłata w celu potwierdzenia rezerwacji wizyty stomatologicznej. Jest ona bezzwrotna w przypadku, gdy Pacjent nie pojawił się w ustalonym terminie, choć nie odwołał wizyty lub gdy odwołanie wizyty nastąpiło do 24 godzin przed jej terminem. W pozostałych przypadkach kwota opłaty rezerwacyjnej jest odliczana od kosztu wizyty.

Wysokość opłaty rezerwacyjnej :

  • konsultacja online – lek.dent. B. Karaś – 500 zł
  • konsultacja specjalistyczna w Klinice Maxdent – 300 zł
  • wizyta zabiegowa1 500 zł

Kwotę prosimy przelać na konto bankowe Kliniki Maxdent lub z wyprzedzeniem wpłacić w rejestracji naszej placówki.

Bank PEKAO
Maxdent sp. z o.o.
Tytuł: imię i nazwisko pacjenta oraz rodzaj usługi
Kod BIC/SWIFT Pekao: PKOPPLPW
PL 37 1240 6670 1111 0000 5643 7966